Aa

آرشیو آرشیومناقصات و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات آژانس درون شهری و برون شهری

(159)

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات آژانس درون شهری و برون شهری برگزار میشود

سه شنبه 9 مرداد 1397

آگهی مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای

(155)

مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت اول عملیات آژانس درون شهری و برون شهری

دوشنبه 28 خرداد 1397

آگهی مناقصه دو مرحله ای

آگهی مناقصه دو مرحله ای ( نوبت دوم )

(201)

اداره کل نوسازی مدارس استان در نظر دارد پروژهای مندرج در روزنامه را با شرایط واگذار نماید

پنجشنبه 10 خرداد 1397

اطلاعیه فوری

اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت دوم )

(460)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل یا احداث پروژه ها

پنجشنبه 12 بهمن 1396

اطلاعیه فوری

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نوبت اول )

(314)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای جهت خرید چمن مصنوعی

پنجشنبه 12 بهمن 1396

اطلاعیه مهم - مناقصه

مناقصه دو مرحله ای

(324)

مناقصه دو مرحله ای ( نوبت اول ) احداث مدارس در شهرستانهای ملکان - هادیشهر - روستای خانه برق بناب - هریس

چهارشنبه 27 دي 1396

اطلاعیه فوری

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای - نوبت دوم

(335)

آگهی مناقصه عمومی - دو مرحله ای - نوبت دوم اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی

دوشنبه 11 دي 1396

مناقصه عمومی

(385)

تکمیل مدارس

يکشنبه 7 آبان 1396

مناقصه عمومی دومرحله ای

(279)

کامپیوتر-لپ تاپ-دیتاپروژکتور

يکشنبه 7 آبان 1396

مناقصه عمومی 2مرحله ای

(345)

نکمیل 3باب مدرسه

چهارشنبه 26 مهر 1396