Aa
تاریخ : يکشنبه 6 فروردين 1402
کد 1202

در ایام نوروز

تفقد از خانواده شهید مدافع سلامت اکبر امیریان

همزمان با آغازین روزهای سال نو ازخانواده شهید مدافع سلامت اکبرامیریان دیدار بعمل آمد.
همزمان با آغازین روزهای سال نو ازخانواده شهید مدافع سلامت اکبرامیریان دیدار بعمل آمد.
بنابه دستورفرهاد فرهودی مدیر کل نوسازی مدارس استان تعدادی از همکاران عضو بسیج پایگاه نوسازی مدارس با حضور در شهرستان شبستر از خانواده مرحوم اکبر امیریان شهید مدافع سلامت دیدار واز نزدیک در جریان مشکلات خانواده ایشان برآمدند.درخاتمه از طرف مدیرکل نوساز مدارس استان کیف ولوازم التحریر ویکدستگاه تبلت دانش آموزی به 2 فرزند شهید اهداگردید.