تاریخ : دوشنبه 6 اسفند 1397
کد 795

بمناسبت گرامیداشت روزمهندس

همایش اخلاق حرفه ای ضرورتی برای مهندسین نوسازی مدارس استان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، همایش اخلاق حرفه ای ضرورتی برای مهندسان دراداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان برگزارشد.
پیام صدقی مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان دراین همایش گفت: افتخار هرجامعه داشتن مهندسین متعهد با اخلاق حرفه ای درجامعه هست .
جامعه مهندسین ایران اسلامی همواره دوشادوش سایر اقشار مختلف در پیشرفت و آبادانی جامعه نقش بسزایی ایفا نموده اند.
دراین راستا همکاران نوسازی مدارس علی الخصوص مهندسین پرتلاش دراین عرصه درتهیه و تدوین نقشه و زیرساختهای لازم درامرمدرسه سازی ایمن برای آینده سازان این مرز وبوم نقش مهمی داشتند.
دکتر خداوردی جعفری استاد دانشگاه نیز دراین همایش درباب اخلاق حرفه ای برای حاضرین مطالبی ایراد نمودند.
گفتنی است درپایان همایش از تعدادی از مهندسان درزمینه های مختلف ازجمله منتخبین ارزیابی سالانه همکاران ، مهندسین فعال ، و سرباز مهندسان برتر تجلیل بعمل آمد.
مهندس فرشته فیاض ، مهندس نادرجهانی ، مهندس حسن حسنپور،مهندس ابوالفضل فعال امیری  درارزیابی سلانه و مهندسان مهدی اسمعیل نیا و رسول پاک نژاد بعنوان مهندسین برتر واحدها و سرباز مهندسین آیدین یونسی و صفا دیندار بعنوان سربازان برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.