Aa
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398
کد 819

بمناسبت روز جهانی قدس انجام پذیرفت؛

حضور حماسی مدیرکل و کارکنان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان در راهپیمایی روز جهانی قدس


به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، مراسم ضد استکباری روز جهانی قدس  با حضور کارکنان و مدیرکل نوسازی مدارس از مقابل اداره کل، همراه با  آحاد مردم آغاز شد.
در این راهپیمایی عظیم و پرشور کارکنان این اداره کل همصدا با سایر اقشار مردم  با شعار های«مرگ بر اسرائیل » و «مرگ بر آمریکا» نفرت و  انزجار خود را از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین ابراز داشتند.
راهپیمایی کنندگان همچنین با شعار های"ما همه سرباز تواییم خامنه ای، گوش به فرمان تواییم خامنه ای " و"این همه لشکرآمده، به عشق رهبر آمده " حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از فرمایشات مقام معظم رهبری در حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل دسیسه دشمنان ، اعلام کردند.