Aa

در ایام نوروز
تفقد از خانواده شهید مدافع سلامت اکبر امیریان

همزمان با آغازین روزهای سال نو ازخانواده شهید مدافع سلامت اکبرامیریان دیدار ...

پیام تبریک نوروزی
مدیرکل نوسازی مدارس استان

فرهادفرهودی مدیرکل نوسازی مدارس استان در پیامی نوروز را تبریک گفت

همزمان با آخرین روزهای سال
تورخبرنگاری ورسانه ای نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

همزمان با آخرین روزهای سال تورخبرنگاری ورسانه ای نوسازی مدارس آذربایجان شرق ...

کلنک زنی مدرسه 2کلاسه که میانه
بامشارکت خیر مدرسه ساز حاج حسین فرمانی ممانی

کلنگ ساخت مدرسه راهنمایی2 کلاسه روستای که میانه توسط خیر مدرسه سازحاج حسین ...

در منطقه آموزشی ایلخچی
اتمام پروژه های نیمه تمام ایلخچی تامهر1403

اتمام پروژه های نوسازی مدارس در ایلخچی تا آغاز سال تحصیلی 1402درصورت تامین ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  مناقصه عمومی دومرحله ای اداره کل نوسازی مدارس استان / اقلام مندرج در جدول ر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  ( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگز ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام زیر را از ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

   0
   آنــلاین
   1833
   امــروز
   1877
   دیـــروز
   197775
   مــاه جــاری