Aa

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی
۳۵ باب مدرسه در شهرستان سراب نوسازی شد

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مشارکت خیران در اجرای ...

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی
سرانه فضاهای آموزشی میانه 5.4 مترمربع است

سرانه فضای آموزشی شهرستان میانه 5.4 مترمربع است، اما از نظر قدمت مدارس از م ...

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:
اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به نوسازی مدارس آذربایجان شرق ...

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان میا ...

دکتر رخشانی‌مهر در بازید از پروژه‌های شهرستان میانه:
تمامی مدارس روستاهای زلزله‌زده به چرخه آموزش بازگشتند

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر به شهرستان میانه آخرین وضعیت پروژه‌ه ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  مناقصه عمومی دومرحله ای اداره کل نوسازی مدارس استان / اقلام مندرج در جدول ر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  ( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگز ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام زیر را از ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

   0
   آنــلاین
   110
   امــروز
   255
   دیـــروز
   8422
   مــاه جــاری