Aa

کلنگ زنی 3 پروژه آموزشی و ورزشی به صورت متمرکز در روستاهای س ...

3 پروژه به صورت متمرکز در روستاهای سراب باحضور مسئولین استانی وشهرستانی ک ...

با حضور مسولین استانی
ازبرندگان پویش ملی به رنگ مدرسه دراستان آذربایجانشرقی تجلیل ...

با حضور مسولین استانی و مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدار ...

به همت خیر نیک اندیش حاج علی عسگریان دماوندی؛
مدرسه پنج کلاسه خیرساز "امام موسی کاظم(ع)" روستای قره دیو من ...

مدرسه ۵ کلاسه خیرساز "امام موسی کاظم(ع)" روستای قره دیو منطقه نظرکهریزی با ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  مناقصه عمومی دومرحله ای اداره کل نوسازی مدارس استان / اقلام مندرج در جدول ر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  ( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگز ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام زیر را از ...

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر ...

   0
   آنــلاین
   986
   امــروز
   1573
   دیـــروز
   201628
   مــاه جــاری