Aa

بیانیه توافق سطح خدمات


توافق نامه ارائه سطح خدمات اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات(زیر خدمت )  اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی را به اطلاع می‌رسد:
<<بیانیه توافق سطح خدمت راهبری فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی مدارس و واحد های سازمانی>>

 

 

بیانیه توافق سطح خدمات و نظر سنجی خدمات ارایه شده 
عنوان زیر خدمت بیانیه توافق سطح خدمات(SLA) سوالات پر تکرار(FAQ) شماره تماس
ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده 33340108-10
اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده  33340108-10
ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده 33340108-10

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

مشاهده فایل مشاهده 33340108-10
تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده  33340108-10
طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده  33340108-10
پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی   مشاهده فایل مشاهده  33340108
صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش مشاهده فایل مشاهده  33340108-10