امروز : 1474
ديروز : 2280
ماه : 45752
 
  بیانیه توافق سطح خدمات


توافق نامه ارائه سطح خدمات اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی را به اطلاع می‌رسد:
<<بیانیه توافق سطح خدمت تامین فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی مدارس و واحد های سازمانی>>

 

1.مقدمه

  • تنها خدمت اداره کل نوسازی مدارس با نام تامین فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی مدارس و واحد های سازمانی ایجاد ،نوسازی و تجهیز فضا های آموزشی کشور می باشد که لازمه و نیاز اولیه هدف والای آموزش و پرورش در میهن اسلامی است سازمان نوسازی مدارس با استفاده از بودجه دولتی و خیرین نیک اندیش سعی در انجام وظایف محوله به نحو احسن دارد.
2.هدف
            ایجاد فضاهای آموزشی جدید
             نوسازی فضا های موجود
             تجهیز فضا های آموزشی ، پرورشی و ورزشی
              تعمیرات و نگهداری


3.مسئولیت
  • سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس موافقت می نماید که خدمات قید شده را به ترتیب اولویت های زیر ارائه نماید
             بررسی نیاز سنجی فضاهای آموزشی
             دریافت نیازمندی های مناطق آموزش و پرورش
             بررسی استحکام بنای مدارس غیر دولتی با در خواست مدارس
             خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس
            نظارت بر پروژه های و تامین منابع مالی مورد نظر
4.تعهدات متقابل
  • مناطق آموزش و پرورش متعهد می گردند در حفظ و نگهداری مطابق دستورالعمل های موجود نهایت سعی خود را مبذول دارند.
5.هزینه ها و پرداخت ها
  • خدمات این اداره کل رایگان می باشد و هیچ دریافتی بابت انجام  خدمات دریافت نمی گردد.
6.دوره عملکرد
  • دوره عملکرد این توافق نامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاح و جایگزین شده و یا با موافقت دو جانبه به امضاء برسد اعتبار دارد.
7.خاتمه توافق نامه
  • این خدمت جزء خدمات لاینفک سازمان می باشد و لذا خاتمه نمی یابد.