امروز : 1953
ديروز : 1866
ماه : 56350
 
  معاونت اجرائی
مهندس علی جعفرقلی پور  

- لیسانس عمران

شماره تماس: 110-33340108 (041)
33351853 (041)
سوابق:

کارشناس مسئول و سرناظر طرح هاي عمراني اداره کل نوسازي مدارس استان از سال ٩٦
- عضو کميته فني و بازرگاني اداره کل نوسازي مدارس استان از سال ٩٦
- مسئول دفتر فني اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان از سال ٩٠ تا ٩٢
- مدير طرح پروژه احداث موزه فرش تبريز
- کارشناس ساختمان و ناظر طرح هاي عمراني اداره کل نوسازي مدارس استان از سال ٨٢
- مسئول فني و عضو کميته مناقصات اداره کل نوسازي مدارس استان از اول سال ١٤٠٠
- عضو سازمان نظام مهندسي استان از سال ١٣٨٣
- دبير ستاد استاندارد سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس استان از سال ٩٢ تا ٩٤
- سرناظر طرح استاندارد سازي سيستم هاي گرمايشي مدارس در سطح استان از سال ٩٩ تا کنون
- تدريس در آموزش و پرورش استان در رشته ساختمان

وظایف:

- نظارت بر پروژه های عمرانی از نظر مطابقت اجرا با استاندارده و تعامل با پیمانکاران
 
- رسیدگی به صورت وضعیت های موقت پیمانکاران(  (موقت)   پروژه زير بنايي 3 روز   - موقت پروژه با فهرست بها 10روز )
 
- رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران( پروژه زير بنايي 3 روز - پروژه با فهرست  بها 10 روز )
 
- شرکت در جلسات انتخاب پیمانکاران- شرکت در جلسات شورای فنی
 
- گواهی قابل تحویل بودن پروژه ها حداکثر یک هفته بعد از ارجاع
 
- شرکت در کمیسیون های تحویل زمین - شرکت در کمیسیون های تحویل موقت
 
- شرکت در کمیسیون های تحویل قطعی