امروز : 0
ديروز : 2824
ماه : 797065
 
  بیانیه راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت های عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارساستان آذربایجان شرقی

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان  در راستای تحقق اهداف و ماموریت خود" ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استاندارد و مقاوم، متناسب با اولویت ها در چارچوب طرح ساماندهی و ضوابط معیارهای فنی مهندسی" تلاش در دریافت بازخوردهای مردمی و جلب مشارکت‌های ایشان دارد و در راستای ارائه خدمات بهتر، تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را جهت افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف خویش در سرلوحه کار خود قرار داده است. 

از این رو تدابیر زیر برای دریافت نظرات، پیشنهادها، انتقادها، شکایات و... اندیشیده شده است: 

پیشنهادات
انتقادات وشکایات
پیگیری شکایات
رای گیری برخط