امروز : 7
ديروز : 115
ماه : 3203
 
  معرفی مدیران
مهندس پیام صدقی مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

متولد 1358
لیسانس عمران
فوق لیسانس عمران سازه
 شماره تماس: 110-04133340108
04133340041

سوابق شغلی  
 -معاون فنی واجرائی اداره کل نوسازی مدارس استان
-
 

مهندس داود یاری معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی
متولد 1350
- فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات
سوابق:
- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات اداره کل نوسازی مدارس استان
-کارشناس مسئول برنامه ریزی واعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان
-کارشناس مسئول امور قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس استان
ایمیل:yari.davood@gmail.com
33341998 (041)

مهندس کریم پیرمحمدی  معاون اجرایی  
- لیسانس عمران
شماره تماس: 110-33340108 (41)
33351853 (41)

محمد نجفی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی
متولد1348
- فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سوابق:
-مسئول گروههای آموزشی منطقه خواجه
-مسئول کارپردازی آموزش وپرورش خواجه
-کارشناس آموزش منطقه خواجه
-مسئول بازرسی ورسیدگی به شکایات آموزش وپرورش خواجه
-کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی
09148668543
09144036235
04133351849