Aa

صدقی مدیرکل نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس آذربایجانشرقی
انعقاد22 تفاهم نامه درراستای طرح ملی آجربه آجر دراستان

درسلسه نشستهای هفتگی مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیزمدارس استان درپویش طرح آج

به همت خیر مدرسه‌ساز در هریس استان آذربایجانشرقی؛
تفاهم نامه ساخت یک فضای آموزشی منعقد شد

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربا

به همت خیر مدرسه‌ساز در ورزقان استان آذربایجانشرقی؛
تفاهم نامه ساخت یک فضای آموزشی منعقد شد

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان

در راستای طرح ملی آجربه آجر؛
آیین کلنگ زنی هنرستان 12 کلاسه خیرساز در منطقه میانه

فرماندار ویژه میانه در آیین کلنگ زنی مدرسه 12 کلاسه خیرساز گفت: سرمایه گذار

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  آگهی مناقصه
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

  مناقصه عمومی دومرحله ای اداره کل نوسازی مدارس استان / اقلام مندرج در جدول ر

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  ( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگز ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام زیر را از

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

   7
   آنــلاین
   692
   امــروز
   239
   دیـــروز
   6933
   مــاه جــاری