Aa

ازسوی خیر بزرگوارمدرسه ساز
مدرسه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درچاراویماق احداث می ...

با تعهد حاج محبوب همتی خیر مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان چاراویماق دانش آمو

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار
کسب رتبه اول اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس درارزیابی ع ...

ادره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی درارزیابی عملکرد پروژه های

درپی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
پیام مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی بمناسبت ...

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی در پی شهادت سردار

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی :
کلنگ نوزدهمین مدرسه خیر ساز منطقه کندوان میانه بر زمین زده ش ...

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، کلنگ نوزدهمین مدرسه خیر ساز منطقه کندو

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  ( موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگز ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد خرید اقلام زیر را از

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ( موضوع جزء دو بند الف و جزء ...

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های مشر

  موضوع جزء دو بند الف و جزء یک بند ب ماده چهار قانون برگزاری مناقصات
  اجرای مقاوم سازی پروژه ها استان

  اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای پروژه های نیا

   1
   آنــلاین
   35
   امــروز
   110
   دیـــروز
   6100
   مــاه جــاری