امروز : 460
ديروز : 1757
ماه : 112225
 
  روابط عمومی
روابط عمومی
مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی
محمد آذروند
 
 
شماره تماس: 110-3340108 (411)  - 3356468 (411)
 
خدمات قابل اراﺋﻪ واحد روابط عمومی :
 
مقررات مورد عمل :
بخشنامه ها، ضوابط جاری، دستورات مقامات مافوق
 
چرخه مراحل مختلف واحد روابط عمومي :
• اراﺋﻪ اطلاعات و گزارشات به ارباب جرايد و صدا و سيما و ساير دستگاههاي اجراﺋﻰ با لحاظ اولويت صورت مي گيرد .
• ايجاد هماهنگي با رسانه ها گروهي در مناسبت هاي مختلف از جمله مصاحبه ها ، افتتاحيه ها و ديدار ارباب رجوع جرايد با مسؤلين با در نظر گرفتن موضوعات در فرصت مناسب صورت مي گيرد .
• اراﺋﻪ پاسخ لازم به رسانه ها گروهي و نيز ساير دستگاهها با در نظر گرفتن اولويت موضوع در سريعترين زمان صورت می گيرد .