امروز : 0
ديروز : 2824
ماه : 797065
 
  واحد فناوری اطلاعات

مسئول واحد: مهندس اکبر سلطانپور
 
  شماره تماس: 110-33340108 (041)  -  33356480 (041) 

چرخه مراحل مختلف واحد فناوری اطلاعات :
 
• پشتیبانی و تامین نرم افزاری و اصلاح فرآیند های مختلف اداره کل در راستای دولت الکترونیک
•  پشتیبانی سخت افزاری تجهیزات انفورماتیک اداره کل
•  نظارت بر خرید تجهیزات فناوری مدارس استان
•  پشتیبانی شبکه و اینترنت اداره کل