امروز : 13
ديروز : 298
ماه : 9637
 
  واحد فناوری اطلاعات

مسئول واحد: مهدی اسماعیل نیا
 
  شماره تماس: 110-33401083 (41)  -  33564803 (41) 

چرخه مراحل مختلف امور واحد کامپيوتر :
 
• پشتیبانی و تامین نرم افزاری و اصلاح فرآیند های مختلف اداره کل در راستای دولت الکترونیک
•  پشتیبانی سخت افزاری تجهیزات انفورماتیک اداره کل
•  نظارت بر خرید تجهیزات فناوری مدارس استان
•  تهیه تحلیل و ارائه آمار مورد نیاز 
•  پشتیبانی شبکه و اینترنت اداره کل