Aa

سوالات متداول (FAQ)1-برای انجام کار خیر مدرسه سازی به کدام واحد مراجعه کنیم؟
مدرسه سازی طبق آموزه های دینی ما جزو بناهای ماندگار می باشد که بعنوان مصداق بارز الباقیات الصالحات شمرده می شود.
شما خیر بزرگوار میتوانید با مراجعه به دفتر مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی به آدرس:
تبریز خیابان امام خمینی چهارراه آبرسان- اداره کل نوسازی مدارس –مجمع خیرین مدرسه ساز نسبت به تعیین میزان مشارکت وکمک خود در عرصه مدرسه سازی اقدام نمائید.
دراین راستا شماره حساب بانک مهر ایران 20211269023262 بنام آقایان حاج مناف کسایی – سعید جلالی- مجید بصیرت جهت واریز وجوهات نقدی خود به این امر مقدس معرفی میگردد.
2-نحوه نامگذاری مدارس خیری چگونه است؟
خیرین محترم مدرسه ساز میتوانند به 2 صورت در احداث مدارس اقدام کنند:
الف)تمام خیری:که دراین نوع مدارس کل هزینه های احداث مدارس توسط خیر محترم مدرسه ساز تعهد وپرداخت میگردد.
که دراین نوع موارد خیر محترم نام های پیشنهادی خود را کتبا به مجمع اعلام نموده و در کمیته بررسی واقدام میگردد.
ب):مشارکتی: که دراین نوع مدارس قسمتی از هزینه ساخت که اکثرا 50درصد هزینه ها توسط خیر محترم مدرسه ساز تقبل میگردد که کمیته نامگذاری با همفکری خیر محترم نسبت به انتخاب نام مدرسه اقدام می نماید ولی اغلب به رسم سپاس باز بنام خیر نامگذاری میگردد.
3- میزان بهره برداری از تخفیفات مالیاتی برای خیرین چگونه است؟
طبق قوانین مالیاتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیرین میتوانند به نسبت هزینه ای مصروفه در کارهای عام المنفعه مانند مدرسه سازی از تسهیلات وتخفیفات لازم برای کسر مالیاتی اقدام نمایند که مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان با تنظیم مکاتبات لازم این امر را انجام خواهد داد.
4-ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکاران در سایت وبصورت غیر حضوری چگونه انجام می پذیرد؟
پیمانکاران محترم میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر نسبت به ارائه صورت وضعیت خویش اقدام نمایند.
http://pms.dres.ir/cont/contentry.aspx
5- موسسین مدارس غیرانتفاعی چگونه اقدام می کنند؟
لازم به ذکر است تعیین محل مدارس غیر انتفاعی در حوزه کاری نوسازی مدارس استان تعریف نشده و نوسازی مدارس هیچ دخل وتصرفی در این مورد ندارد و مسئولیت قانونی نوسازی مدارس در تائید استحکام بنای فضای معرفی شده وهمچنین تعیین ظرفیت دانش آموزی محل مورد نظر می باشد.
موسسین محترم مدارس غیر انتفاعی می توانند با مراجعه به  کار شناسان امر مربوطه نوسازی مدارس در تقسیم بندی  نواحی ومناطق آموزش وپرورش(در داخل نوسازی مدارس) اقدام ونسبت به چرخه کار اقدام نمایند.
6 -نحوه دسترسی به مدیرکل وسایر مسئولین محترم نوسازی مدارس وارائه نقطه نظرات ،پیشنهادات وشکایات چگونه است؟
دیدار عمومی مدیر کل نوسازی مدارس استان طبق برنامه اعلامی روابط عمومی روزهای دوشنبه هر هفته میباشد.واین درحالی است که با در نظر گرفتن حقوق شهروندی ودر موارد اضطراری همه روزه با هماهنگی مسئولین دفاتر مدیر کل،معاونین وهمچنین واحد روابط عمومی آماده پاسخگویی به عزیزان هستیم.در ضمن صندوق تکریم ارباب رجوع وارتباط با حراست نیز در ورودی اداره کل تعبیه گردیده است.
7 - آیا خیرین می تواند طبق روال قبل در صورت مشارکتی در ساخت مدرسه شرکت نمایند؟
برابر با بخشنامه جدید سازمان نوسازی فعلا امکان پذیر نیست مگر در موارد استثنائی