امروز : 522
ديروز : 1757
ماه : 112287
 
  مدیرکل
  مهندس فرهاد فرهودی محمدزاده
   متولد :1360
  فوق لیسانس عمران (گرایش سازه)
سوابق:
-کارشناس مسئول واحدآزمایشگاه مقاومت مصالح و خاک اداره‌کل نوسازی مدارس استان 
- کارشناس مسول واحد پژوهش و Gis استان
-پژوهشگر برتر استان درسال88
-مهندس برتر کشور درجشنواره شهید چمران نوسازی مدارس کشور درسال93
-مهندس نمونه استانی درسال 96
-معاون فنی اداره کل تا سال1400

 شماره تماس: 110-04133340108

 آدرس پست الکترونیکی: 
 شماره تماس: 110-04133340108

خدمات قابل اراﺋﻪ دفتر مدير کل :
 
مقررات مورد عمل :
 
بخشنامه ها ، ضوابط جاری ، دستور مقامات مافوق
 
چرخه مراحل مختلف امور در دفتر مدير کل :
 
• هماهنگي لازم جهت ديدار ارباب رجوع با مدير کل با لحاظ اهميت موضوع و لزوم ملاقات در موقعيت هاي مختلف بعمل مي آيد .
 
• اخذ دستورات کتبي بدرخواستهاي ارباب رجوع بطور روز مره از مدير کل صورت گرفته و جهت اقدامات بعدي از سوي واحدهاي مختلف به ارباب رجوع اراﺋﻪ ميشود .
 
• ترتيب ملاقات پيمانکاران يا مدير کل در زمانهاي تعيين شده قبلي صورت گرفته و در صورت لزوم ديدار ، خارج از برنامه نيز ترتيب ملاقات حضوري داده ميشود .
 
• پرسنل اداره کل نوسازي بنا به ضرورت کار در اولين فرصت از طريق مسؤل دفتر مدير کل با شخص مدير کل ملاقات و مساﺋل مربوطه را مطرح و اخذ دستور مي نمايد .
 
• به تماسهاي تلفني ساير دستگاهها و نيز ساير افراد مختلف با لحاظ اهميت موضوع پاسخ لازم اراﺋﻪ ميگردد .