Aa
تاریخ : يکشنبه 23 آبان 1400
کد 1044

با حضور مسولین استانی

ازبرندگان پویش ملی به رنگ مدرسه دراستان آذربایجانشرقی تجلیل شد

با حضور مسولین استانی و مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان از برندگان پویش ملی به رنگ مدرسه در باشگاه فرهنگیان تبریز تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجانشرقی ، پیام صدقی مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در جشنواره بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه استان هدف از برگزاری این پویش را ترویج فرهنگ مدرسه سازی بین کودکان و نوجوانان وخانواده ها و افزایش آگاهی مردم واستفاده از ظرفیت دانش آموزان برای بهره گیری از هنرنقاشی برای تشویق مردم در امر مدرسه سازی ذکر کرد.

وی ضمن تشکر از شرکت کنندگان در پویش، از سهیم شدن آنان در اجر معنوی ساخت مدارس قابل تقدیر دانست . امروز درکنار تقدیر از خیرین بزرگ مدرسه ساز از دانش آموزانی که از روحیه بزرگی برخوردار ند و همیار نوسازی در اشاعه فرهنگ مدرسه سازی هستند تقدیرمیشود.
صدقی ادامه اداد مشارکت درساخت مدارس وفضا های آموزشی میتواند راهکارهای مناسب برای جایگزینی مدارس تخریبی وکمک به کمبود اعتبارات دولتی باشد که این اداره کل همزمان با سازمان با برگزاری پویشهای مردمی درهمین راستا فرهنگ سازی می نماید.
وی درپایان گفت: درحاشیه بیست وسومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان آذربایجانشرقی با اهدا لوح سپاس وهدایایی از دانش آموزان معصومه شادرو ، آیدین عقیقی ، نیاش مختاری ومریم زاوش  که در پویش ملی به رنگ مدرسه رتبه اول را بترتیب درهفته های اول تاچهارم کسب  نموده بودند تجلیل بعمل خواهد آمد واز سایر دانش آموزان منتخب دراین پویش نیز در مراسمی تقدیر خواهد گردید.